Zdrava škola

Škola danas predstavlja sastavni deo života zdravog deteta, pa je tako i jedan od najznačajnijih činilaca u njihovom fizičkom, mentalnom i psihosocijalnom razvoju. U školskoj zajednici većina učenika provodi najmanje osam godina svog života, u periodu u kome zdravlje kao i stečena znanja, stavovi i ponašanje, velikim delom određuju kvalitet života, kako tokom rasta i razvoja, tako i tokom čitavog života.

Aktivnosti na projektu “Zdrava škola” realizuju se kroz predavanja – radionice na kojima će korisnici programa steći osnovna znanja o bolestima zavisnosti, zaraznim bolestima i polno prenosivim bolestima.
U svakoj školi održaće se po jedno predavanje i jedna radionica. Na radionicama će korisnici osmišljavati kampanje na osnovu stečenih znanja na predavanjima iz navedenih oblasti.
Po realizaciji predavanja i radionica u svim školama organizovaćemo kviz znanja iz oblasti očuvanja zdravlja i prezentaciju najbolje učeničke kampanje.

Cilj ovog projekta je promovisanje akcije “Zdravlje svima do 2015. godine” među učenicima beogradskih osnovnih škola putem uključivanja u širi projekat “Zdrava škola”.
Ovaj projekat podrazumeva kompletnu akciju unapređivanja zdravlja u školi, putem obrazovnih programa, odnosa između nastavnika i učenika, školske sredine, kao i odnosa između škole, roditelja, porodice i lokalne zajednice i ima sledeće ciljeve:

  • sistematsko unapređivanje zdravlja školske populacije (uzimajući u obzir socijalne i ekološke dimenzije škole);
  • obezbeđivanje podrške unapređivanju zdravlja u školskoj sredini;
  • sistematski rad na razvoju nastavnih sredstava i metoda za zdravstveno-vaspitni rad i usavršavanje kadrova koji se time bave;
  • razvijanje metoda i sredstava za evaluaciju primenjenih zdravstveno-vaspitnih programa u školama.

<< natrag na stranu Projekti